Peace run

V neděli 2. června proběhl Nedvědicí Peace Run. Jde o nejdelší štafetový běh s hořící pochodní, probíhá přes více než 150 zemí světa. Posláním běhu je vytvářet a šířit atmosféru přátelství, míru, porozumění. Současně překonávat hranice mezi lidmi nejrůznějších národů, přesvědčení a hranice v nás samotných.

Naše škola se do této pěkné akce pro dobrou věc zapojila také. Děti i dospělí se sešli u cedule Nedvědice (směrem od Černvíru) a přesně ve 13.15 se připojili k běžcům. Společně dorazili k areálu u rybníka, kde byl připraven krátký program. Přítomní měli dokonce možnost podržet si pochodeň a něco si přát.:) Společnými silami byl zasazen i strom míru. Celá akce měla velmi příjemnou a pozitivní atmosféru. Děkujeme paní Libuši Císařové za organizaci a všem, kteří se zúčastnili této zajímavé akce.

Kateřina Vejrostová

Gabriela Sedlářová