Vánoční koledování

V pátek 15. prosince proběhlo v naší škole již 3. vánoční koledování. Z této akce se stává příjemná tradice. Rodiče, prarodiče a další jsou zváni, aby ve vyzdobené škole společně strávili jedno předvánoční odpoledne.

Zájemci si i letos mohli vyrobit řadu ozdob a dekorací v dílničkách, které si pro ně připravili paní učitelky z MŠ, vyučující a asistentky pedagogů ze ZŠ i vychovatelky ze školní družiny. Se svými dílničkami jsme zaplnili třídy na prvním i druhém stupni (chodba horní B). Jedna ze tříd hostila výstavu prací místních patchworkářek.

Ti, kdo přišli, si také mohli poslechnout dvě pěvecká vystoupení našich žáků. První si pod vedením paní učitelky Ivy Sýsové připravili šesťáci. Druhé bylo zcela v režii žáků 9. ročníku. Myslím, že obě vystoupení se i přes nervozitu účinkujících vydařila a líbila se.

Zajímavým zpestřením a letošní novinkou byla ochutnávka zdravých svačinek, kterou připravili opět naši žáci ve spolupráci se školní jídelnou. Ta zajišťovala i občerstvení během celého odpoledne.

Návštěvnost této akce byla vysoká a soudě podle pozitivních ohlasů zúčastněných povedla se.

To důležité na této akci je to, že se na ní podílí všichni zaměstnanci ZŠ a MŠ Nedvědice. Znovu ukázali, že dokáží fungovat jako tým.                                                                                        G. Sedlářová