Učivo pro žáky v době uzavření základní školy

Vážení rodiče a milí žáci,
z důvodu mimořádného opatření je kladen velký důraz na vzájemnou komunikaci a informovanost. Naším hlavním komunikačním kanálem budou webové stránky a školní emaily. Učitelé budou periodicky připravovat učební materiály a úkoly, které budeme zveřejňovat na stránkách školy.

Pokud materiály svému dítěti nemůžete vytisknout, stačí napsat řešení přímo do sešitu a označit, o jaký pracovní list se jedná. Zápisy si v tomto případě žák také opíše do sešitu.

Mgr. Eva Šimečková
ředitelka školy

I. třída    Mgr. Blanka Dvořáková (blanka.dvorakova@zsnedvedice.cz)

II. třída    Mgr.  Bc. Leona Vejrostová (leona.vejrostova@zsnedvedice.cz)

III. třída   Mgr. Eva Nedomová (eva.nedomova@zsnedvedice.cz)
zastupující učitelka Mgr. Jana Zítková (jana.zitkova@zsnedvedice.cz)

IV. třída   Mgr. Iva Sýsová (iva.sysova@zsnedvedice.cz)

V. třída   Mgr. Jana Tomanová (jana.tomanova@zsnedvedice.cz)

VI. třída    Mgr. Ladislava Kobzová (ladislava.kobzova@zsnedvedice.cz)

VII. třída    Ing. Jiří Toman (jiri.toman@zsnedvedice.cz)

VIII. třída    Mgr. Petr Punčochář (petr.puncochar@zsnedvedice.cz)

IX. třída    Mgr. Kateřina Vejrostová (katerina.vejrostova@zsnedvedice.cz)