Pokračování online výuky pro žáky 3. – 9. třídy

Pro žáky 3. – 9. třídy pokračuje nadále povinná online výuka beze změny.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

V případě zájmu kontaktujte ředitelku školy. Konzultace budou probíhat pouze po ukončení online výuky.