Prvňáci pomáhají zvířátkům

Konečně sníh – děti se radují, protože mohou konečně užít zimních radovánek, pro lesní zvěř – hlad, boj o přežití. Proto se prvňáci 21. ledna vypravili na vycházku ke krmelci, aby tuto nelehkou situaci zvířátkům ulehčili. Do krmelce přinesli spoustu dobrot – seno, jablka, kukuřici, kaštany, brambory …   Také mohli ve sněhu pozorovat stopy zvířat, která ke krmelci chodívají. Děti se tímto učí nemyslet pouze na sebe, ale pomáhat v rámci svých možností druhým.

                                                                              Jana Tomanová