NÁRODNÍ TESTOVÁNÍ DEVÁTÝCH TŘÍD 2020/2021

Na podzim se žáci 9. třídy zúčastnili národního testování z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů (OSP). Testování se celkově v ČR zúčastnilo více než 10 tisíc žáků z devátých tříd. Velmi pěkného výsledku ve srovnání s ostatními školami dosáhli naši deváťáci v českém jazyce a především v matematice.

V testu OSP (zkoumané dovednosti – verbální část, analytická část, kvantitativní část, slovní zásoba, orientace v textu, analýza informací, orientace v grafu a tabulce, orientace v obrázku, porovnávání hodnot, číselné operace) ve srovnání s ostatními školami naši žáci předstihli cca 20-30% škol.

V testu z českého jazyka naši žáci překonali více než 60% ostatních škol, což je velmi dobrý výsledek.
Z hodnocení tematických částí testu vyplývá, že výsledky žáků byly průměrné v částech: mluvnice, sloh a komunikace, literatura a čtenářská gramotnost.
Z hodnocení dovednostních částí testu vyplývá, že výsledky žáků byly průměrné v částech: znalosti, posouzení, interpretace a získávání informací.
Z analytické zprávy vyplývá, že: „Porovnáním výsledků testu z českého jazyka s výsledky testu OSP jsme zjistili, že ve vaší škole je studijní potenciál žáků v českém jazyce využíván dobře. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, učitelé s ním zřejmě velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje možnosti.“

V testu z matematiky se naši žáci vyznamenali ještě lépe, protože ve srovnání s ostatními testovanými školami překonali více než 80% ostatních škol, což je výborný výsledek.
Z hodnocení tematických částí testu vyplývá, že výsledky žáků byly průměrné v částech: číslo a proměnná, geometrie v rovině a prostoru, závislosti, vztahy a práce s daty. Výborné byly v části: nestandardní aplikační úlohy a problémy.
Z hodnocení dovednostních částí testu vyplývá, že výsledky žáků byly průměrné v částech: porozumění, aplikace. Výborné výsledky byly v části: znalosti.
Z analytické zprávy vyplývá, že: „Porovnáním výsledků testu z matematiky s výsledky testu OSP jsme zjistili, že ve vaší škole je studijní potenciál žáků v matematice využíván dobře. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, učitelé s ním zřejmě velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje možnosti.“

Ondřej Smutný