VÝUKA – pokračování

Na základě nařízení vlády bude výuka i od pondělí 15. 2. 2021 probíhat takto:

Žáci 1. a 2. třídy budou mít prezenční výuku podle běžného rozvrhu pouze s vyloučením zpěvu v hodinách hudební výchovy. Součástí hodin tělesné výchovy nebudou sportovní činnosti.

Vstup a odchod ze školy bude budovou C.

Ranní dohled od 6.15 do 7.10 a odpolední družina do 16.00 pro přihlášené žáky budou probíhat v 1. a 2. oddělení ŠD odděleně, aby byly zachovány homogenní skupiny.

Školní jídelna bude v provozu. Všechny děti, které do školní jídelny chodí, mají oběd automaticky přihlášený.

Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Prosíme rodiče, aby svým dětem připravili nejméně 2 roušky na den a sáček na jejich uložení.

Vstup třetích osob do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech.

Žáci 3. – 9. třídy se budou vzdělávat distančně prostřednictvím Microsoft Teams podle rozvrhu zveřejněného v Edookitu. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitelka školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka. V případě zájmu kontaktujte ředitelku školy. Konzultace budou probíhat pouze po ukončení online výuky.

Materiály budou předávány prostřednictvím Edookitu nebo emailu.

Nakopírované materiály pro ty, kteří o ně projevili zájem již dříve, budou nadále připraveny za vstupními dveřmi do budovy A každý všední den od 12.00 do 15.00.

Žáci na distanční výuce jsou automaticky odhlášeni ze stravování. V případě zájmu o odběr obědů do jídlonosiče se telefonicky přihlásí ve školní jídelně a budou obědy odebírat z boku jídelny (směr mateřská škola) od 12.30 do 13.00.

Mgr. Eva Šimečková, ředitelka školy