Sportovní dopoledne

Děkuji žákům devátého ročníku, kteří připravili pro prvňáčky první týden v září hezké dopoledne. Pro žáky byla připravena sportovní stanoviště na hřišti u ZŠ. Vládla zde sportovní a přátelská atmosféra a také počasí malým sportovcům přálo. Báječně jsme se bavili
a  za své fantastické výkony získali žáci sladkou odměnu.

Leona Vejrostová