Den v brýlích

Na začátku školního roku jsme v šesté třídě vytvářeli pravidla třídy. Jedná se o přání a pravidla, která si žáci odsouhlasili, že chtějí, aby se dodržovalo a plnilo v rámci jejich třídy. Jedním z pravidel je, že chceme dělat dny v uniformě.

Na pondělí 20. 9. jsme se tedy společně domluvili, že všichni budeme ve škole v brýlích. Výuka probíhala jako obvykle, ale přesto tento den byl neobyčejný, protože jsme se sjednotili, prohloubili třídní sounáležitost a den byl pestřejší a zábavnější 😀