Nikotin víc bere než dává

Jsme jedna ze 70ti škol, která se zapojila do kreativní kampaně NIKOTIN VÍC BERE NEŽ DÁVÁ, ve které jsme propojili přírodopis 8. ročníku s výtvarnou výchovou.

Cílem je, aby se žáci zamysleli nad tím, co je nikotin, jak se získává, v jakých výrobcích se nachází a především, jaké účinky má na lidské tělo a také nad tím, jaký je ekologický dopad pěstování a zpracování tabáku. Poté tuto teorii měli žáci kreativně zpracovat ve výtvarném díle. Naším úkolem bylo vybrat pět, podle nás, nejlepších, které jsme odeslaly.

U příležitosti Světového dne bez tabáku, tedy 31 květen, bude na webu Státního zdravotního ústavu zveřejněna 3 oceněná díla z každé kategorie.

                                                                                              Ladislava Kobzová, Iva Lukasová