Zeměpisně-přírodovědná vycházka 8. ročníku

Páteční krásné počasí využil osmý ročník k dopolední vycházce s cílem všímat si přírody, poznávání přírodnin, orientovat se v terénu, zkrátka ověřovat si v praxi poznatky nabyté ve školních lavicích. Šli jsme přes Vrbovou, tam nás čekaly první rozhledy do krásné vysočinské krajiny. Zastavili jsme se v místě, kde se před staletími dobýval mramor, který byl užit při stavbě hradu Pernštejna. V útulné vesničce Smrčku jsme si všimli pomníku padlým z první světové války, kapličky a o kousek dál vystavené staré hasičské stříkačky. Vystoupali jsme až do nadmořské výšky 595 m n. m. ke krásnému místu s lavičkou s výhledem do dálek a také na věž hradu Pernštejna.

Žáci měli za úkol všímat si nerostů a hornin, stromů a keřů, které jsme cestou míjeli. Také si měli vzpomenout, které obce či vesnice mají názvy odvozené od stromů nebo keřů. S použitím mobilního telefonu mohli také zjistit, od kterého roku je v provozu železnice, tedy trať č. 256, a v jaké nadmořské výšce se nachází zmíněné romantické místo s lavičkou a rozhledem.

Zpáteční cesta vedla převážně po žlutě značené cestě přes hrad Pernštejn. Dobrá nálada nás všechny provázela po celé dopoledne.

                                                                                              Petr Vejrosta, Ladislava Kobzová