Plavecký výcvik

V průběhu března až června absolvovali žáci 3. a 4. ročníku desetihodinový kurz plavání v Plavecké škole v Novém Městě na Moravě. Někteří třeťáci sice na kurz nastupovali trochu s obavami, ale hned na první lekci zjistili, že k obavám není důvod. Děti byly rozdělené podle pokročilosti do skupin a paní učitelky za pomocí nejrůznějších pomůcek a her  s nimi pracovaly. Během kurzu byli žáci hodnoceni z jednotlivých plaveckých disciplín a na konci dostávali mokré vysvědčení. Třeťáci se mohou těšit na příští školní rok, kdy budou opět plavecký kurz absolvovat.

 Jana Tomanová