Vánoční dílničky

V pátek 15. 12. jsme se opět sešli v naší škole na tvořivých vánočních dílničkách. Odpoledne se třídy zaplnily rodiči a dětmi s cílem vytvořit si dekorace, popovídat si, odpočinout od každodenního shonu a strávit čas se svými dětmi. Každý si mohl vybrat, co si vyrobí, možností bylo mnoho. Letos připravili pedagogové 10 dílen, kde se tvořilo z různých materiálů. Všude vládla dobrá nálada a tvůrčí atmosféra. Součástí dílniček byl i jarmark školní družiny, prodej perníčků, ozdob z včelího vosku, fotokoutek. Účastnila se i mateřská škola, která měla dvě dílničky.

Po práci zbyl i čas na občerstvení. Školní jídelna se rychle zaplnila. Vůně punče se linula celou školou a tvořila krásnou předvánoční atmosféru. Věřím, že si všichni odpoledne užili.

Děkuji všem zaměstnancům základní a mateřské školy i rodičům, kteří se na dílničkách podíleli a nelitovali času, který v předvánočním shonu strávili ve škole.

Velké poděkování patří všem, kteří si našli čas a přišli s dětmi.

Leona Vejrostová